เมนูหลัก

หน้าแรก
ใบสมัครออนไลน์
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
พิมพ์ใบสมัคร
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
กระดานข่าว
พิมพ์ระเบียบการสมัคร
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล

 ประกาศ


ระบบจะเปิดให้สมัครสอบตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560 และสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560

10-03-2560

หากพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบกรุณาติดต่ออีเมล RTARF2017@hotmail.com