เมนูหลัก

หน้าแรก
ใบสมัครออนไลน์
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
พิมพ์ใบสมัคร
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
กระดานข่าว
พิมพ์ระเบียบการสมัคร
ยื่นใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล

 ประกาศ

ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะระบุสถานที่สอบให้ทราบ
ผังอาคารและห้องสอบจะแจ้งให้ผู้สอบทราบทางเว็บไซต์และบริเวณหน้าศูนย์สอบ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันที่ 6 พ.ค.60

01-05-2560

ระบบจะเปิดให้สมัครสอบตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560 และสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560

10-03-2560

หากพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบกรุณาติดต่ออีเมล RTARF2017@hotmail.com