คนที่สอบได้หน่วยงานการสัตว์ ส่งเอกสารเรียนร้อยหมดแล้ว ตอนนี้ต้องรอประกาศทางเว็บ หรือต้องรอคำสั่งจากหน่วยงานติดต่อกลับมาหรือยังไงครับ